Бат-Өлзий сумын ЕБС-ийн “Үдийн цай” хөтөлбөрийн хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тухай битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

A- A A+
Бат-Өлзий сумын ЕБС-ийн “Үдийн цай” хөтөлбөрийн  хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тухай битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

ТЕНДЕРИЙН  УРИЛГА

        Огноо: 2020.02.17

Тендер шалгаруулалтын нэр: Бат-Өлзий сумын ЕБС-ийн “Үдийн цай” хөтөлбөрийн хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ӨВАБӨСЗДТГ/202001003

Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын Засаг даргын тамгын газар  эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Бат-Өлзий сумын ЕБС-ийн “Үдийн цай” хөтөлбөрийн  хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тухай битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү барааны тендер шалгаруулалт нь Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр зарлагдаж байгаа тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу. Тендер шалгаруулалтын Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цахим тендер шалгаруулалтын журам”-ын дагуу зохион байгуулагдаж байна. 

Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүйгээр татан авах боломжтой бөгөөд тендерт оролцохын тулд эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр  50,000 /тавин мянган/ төгрөг цахим систем ашиглан тө лсө н байх ёстой. 

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэх “45” хоног хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь: Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.

Үүнд: 

Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн нэг жил буюу 2019 оны борлуулалтын орлого тухайн тендерийн төсөвт өртгийн 20 хувиас багагүй байх

Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ нь тухайн тендерийн төсөвт өртгийн 20 хувиас багагүй байх

Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2019 он /Аудитаар баталгаажуулсан байх/

Сүүлийн нэг жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: 2019, 2018 аль нэг онд тухайн тендерийн төсөвт өртгийн 15 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг гүйцэтгэсэн байна 

Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Үгү й

 Тендерийн хамт: Багц-01: 1 500 000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.                             

                              Багц-02: Тендерийн баталгаа ирүүлэх шаардлагагү й.

Тендерийг 2020 оны 03 -р сарын .20. -ны өдрийн 11 цаг 00 минут -аас  өмнө ирүүлэх  ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг  2020 оны 03 -р сарын .20.-ны өдрийн 11 цаг 30 минут -т нээнэ.

  Дотоодын давуу эрх тооцох эсэх: Тооцохгү й

 Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Өвөрхангай Бат-Өлзий сумын

ЗДТГ-ын даргын өрөө, Утас 99976413, 99740993

Имэйл хаяг:Bat-Ulzii@ov.gov.mn Вэб сайт: Bat-Ulzii.ov.gov.mn

 

 

 

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

                                   Огноо: 2020.02.17

Тендер шалгаруулалтын нэр: Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн Дотуур байрны хүүхдийн хоол, хүнсний бзтээгдэхүүн нийлүүлэх тендер

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ӨВАБӨСЗДТГ/202001010

Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын Засаг даргын тамгын газар  эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Бат-Өлзий сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн Дотуур байрны хүүхдийн хоол, хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тухай битүүмжилсэн үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү барааны тендер шалгаруулалт нь Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр зарлагдаж байгаа тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу. Тендер шалгаруулалтын Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цахим тендер шалгаруулалтын журам”-ын дагуу зохион байгуулагдаж байна. 

Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүйгээр татан авах боломжтой бөгөөд тендерт оролцохын тулд эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр  50,000 /тавин мянган/ төгрөг цахим систем ашиглан тө лсө н байх ёстой. 

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэх “45” хоног хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь: Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 

Борлуулалтын хэмжээ: Сүү лийн нэг жил буюу 2019 оны борлуулалтын орлого тухайн тендерийн төсөвт өртгийн 20 хувиас багагүй байх

Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ нь тухайн тендерийн төсөвт өртгийн 20 хувиас багагүй байх

Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2019 он / Аудитраар баталгаажуулсан байх/

Сүүлийн нэг жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: 2018, 2019 аль нэг онд тухайн тендерийн төсөвт өртгийн 20 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг гүйцэтгэсэн байна 

Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:  Тийм  

Тендерийн хамт: Багц-01: 600 000  төгрө г

                             Багц-02: 500 000 төгрөг дүнтэй тендерийн баталгаа тус тус ирүүлнэ.                                           

                             Багц –03: Тендерийн баталгаа ирү ү лэх шаардлагагү й.

Тендерийг 2020 оны 03 -р сарын 23 -ны өдрийн 11 цаг 00 минут -аас  өмнө ирүүлэх  ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг  2020 оны 03 -р сарын 23  -ны өдрийн 11 цаг 30 минут -т нээнэ.

  Дотоодын давуу эрх тооцох эсэх: Тооцохгү й

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Өвөрхангай Бат-Өлзий сумын

ЗДТГ-ын даргын өрөө, Утас 99976413, 99740983

Имэйл хаяг: Bat-Ulzii@ov.gov.mn

Вэб сайт: Bat-Ulzii.ov.gov.mn