card
Тендерийн урилга

Тендерийн урилга

Бат-Өлзий сумын Бүрэгтий багийн (2-р баг) төвийг өндөр хүчдэлд холбох шугам татах ажлын тендер зардлагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
Худаг гаргах тендер зардлагдлаа.

Худаг гаргах тендер зардлагдлаа.

Бат-Өлзий сумын 4 дүгээр багийн нутаг Галт, Гуяын нуруу, 2 дугаар багийн нутаг Билүүтийн хөндлөн, 6 дугаар багийн нутаг Улиастайн дэнжид худаг(цооног) гаргах

Дэлгэрэнгүй
СУЛ ОРОН ТОО НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

СУЛ ОРОН ТОО НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Эрүүл мэндий төвийн дарга, Соёлын төвийн даргын сул орон тоо нөхөх зар.

Дэлгэрэнгүй
Тендерийн урилга

Тендерийн урилга

Худаг гаргах тендер зардлагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
Тендерийн урилга

Тендерийн урилга

Бат-Өлзий сумын Бүрэгтий багийн төвийг өндөр хүчдэлд холбох ажлыг гүйцэтгэх тендер зардлагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
2-р Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, хүнсний материал нийлүүлэх тендерийн урилга

2-р Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, хүнсний материал нийлүүлэх тендерийн урилга

2-р цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, хүнсний материал нийлүүлэх тендер зарлагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
Тендерийн урилга

Тендерийн урилга

Сумын төвийг танилцуулах, сурталчлах өндөрлөгтэй болгох тендерийн урилга

Дэлгэрэнгүй
Тендерийн урилга

Тендерийн урилга

Бат-Өлзий сумын Зөрүүлэг багийн төвийн урд голд гүүр барих тендер

Дэлгэрэнгүй
Тендерийн урилга

Тендерийн урилга

Бат-Өлзий суманд Хөдөө аж ахуй, газар тариаланд шаардлагатай трактор худалдан авах тендер

Дэлгэрэнгүй
Тендерйин урилга

Тендерйин урилга

Иргэдэд төрийн үйлчилгээг багцаар нь хүргэх боломжийг бүрдүүлэх стандартад нийцсэн тоног төхөөрөмж худалдан авах тендер 2023.04-р сарын 10-ны дотор ирүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй
Тендерийн урилга

Тендерийн урилга

Сумын төвд цамхагт гэрэл болон бусад гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх, гэрэлтүүлэг засварын тендер зарлагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
Тендерийн урилга

Тендерийн урилга

Зөрүүлэг багийн төвийн урд голд гүүр барих ажлын тендер зарлагдлаа. 2023 оны 04-р сарын 25-ны өдөр нээнэ.

Дэлгэрэнгүй
Тендерийн урилга

Тендерийн урилга

Ойн хөнөөлт шавжаас урьдчилан сэргийлэх устгал тэмцлийн ажлын тендер 2023 оны 04-р сарын 25 хүртэл.

Дэлгэрэнгүй