Бат-Өлзий сумын малын тоо бүртгэлийн жилийн эцсийн мэдээ

A- A A+
Бат-Өлзий сумын малын тоо бүртгэлийн жилийн эцсийн мэдээ