Хүүхэд, залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх цэцэрлэгт хүрээлэнтэй боллоо.

A- A A+
Хүүхэд, залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх цэцэрлэгт хүрээлэнтэй боллоо.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 36.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар сумын төвийн цэцэрлэгт хүрээлэнг сэргээн засварлалаа.