Хөнөгийн голд жижиг модон гүүр барив.

Хөнөгийн голд жижиг модон гүүр барив.

Хөнөгийн голд модон гүүр баригдлаа. Тус гүүрний модыг Онгоцотын гүүрний хуучин модыг ашиглан, иргэдийн хандив тусламжаар барьж ашиглалтанд орууллаа.