Мэдээлэл

A- A A+
Мэдээлэл

Засгийн газрын 2013 оны 280 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гудамж, зам талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журам” –ын дагуу сумын төвийн хаягийн зураг, жагсаалтыг шинээр гарган Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 23 дугаар тогтоолоор баталсан. Сумын төвийн Өвт, Хүйтэнбулаг багийн иргэдийн оршин суугаа хаяг, үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаягийн бүртгэлийг шинэчлэх ажлыг эрчимжүүлэх 2019 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/72 дугаар захирамж гарсан тул иргэд хаягийн бүртгэлийн шинэчлэлтэнд хамрагдана уу.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЗДТГ-ын Улсын бүртгэгч Ө.Гөлгөө 99691984, Газрын даамал П.Нямдарь 88721819 авна уу.

Content

Content