Ажлын байр зарлагдлаа

1. Эрүүл мэндийн төвийн даргын албан тушаал, ЗДТГ-ын төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн, Газрын даамал, Нийгмийн даатгалын байцаагчийн ажлын байр зарлагдлаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.