card

Бат-Өлзий сумын Засаг даргын 2022 оны захирамж

Захирамжийн нэр Батлагдсан огноо дугаар татаж үзэх холбоос
1 Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2022-01-05 А/01 Үзэх
2 Шуурхай бүлэг байгуулах тухай 2022-01-11 А/02 Үзэх
3 Хэсэгчилсэн хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 2022-01-13 А/03 Үзэх
4 Засаг даргын дэргэдэх орон тооны бус зөвлөл, комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай 2022-01-17 А/04 Үзэх
5 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай  2022-01-18 А/05 Үзэх
6 Сар шинийн баярын үеэр авах арга хэмжээний тухай 2022-01-19 А/06  
7 Хэсэгчилсэн хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай 2022-01-19 А/07 Үзэх
8 Шагналын журам батлах тухай 2022-01-21 А/08 Үзэх
9 Коронавируст халдвар (Covid-19)-ын үед нэмэлтээр ор дэлгэх тухай 2022-01-25 А/09 Үзэх
10 2021 оны тэргүүн шалгаруулах тухай 2022-01-25 А/10 Үзэх
11 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2022-01-25 А/11 Үзэх
12 Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 2022-01-25 А/12 Үзэх
13 Төрийн зарим албан хаагчийн цалингийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай  2022-01-26 А/13 Үзэх
14 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай  2022-01-26 А/14 Үзэх
15 Хэсэгчилсэн хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай  2022-02-09 А/15 Үзэх
16 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2022-02-15 А/16 Үзэх
17 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2022-02-15 А/17 Үзэх
18 Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 2022-02-17 А/18 Үзэх
19 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай  2022-02-18 А/19 Үзэх
20 Тооллогын комисс байгуулах тухай  2022-02-18 А/20 Үзэх
21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-23 А/21 Үзэх
22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-02-23 А/22 Үзэх
23 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2022-02-28 А/24 Үзэх
24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-03-02 А/25 Үзэх
25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-03-02 А/26 Үзэх
26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-03-02 А/27 Үзэх
27 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай  2022-03-03 А/28 Үзэх
28 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2022-03-03 А/30 Үзэх
29 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай  2022-03-03 А/31 Үзэх
30 Газар эзэмших эрх олгох тухай  2022-03-03 А/32 Үзэх
31 Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай  2022-03-09 А/33 Үзэх
32 Хэсэгчилсэн хязгаарлалтын дэглэмийг сунгах тухай 2022-03-09 А/34 Үзэх
33 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022-03-09 А/35 Үзэх
34 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022-03-09 А/36 Үзэх
35 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-03-10 А/37 Үзэх
36 Дотоод хяналтын ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-03-18 А/38 Үзэх
37 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалт, үзлэг тандалтын ажил зохион байгуулах тухай  2022-03-18 А/39 Үзэх
38 Хамгаалалтын зурвас тогтоох тухай  2022-03-21 А/40 Үзэх
39 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай  2022-03-21 А/41 Үзэх
40 Газар эзэмших эрх олгох тухай  2022-03-28 А/42 Үзэх
41 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай  2022-03-28 А/43 Үзэх
42 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай  2022-03-28 А/44 Үзэх
43 Цэцэрлэгүүдийн сургалтын үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай  2022-03-29 А/45 Үзэх
44 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-03-31 А/46 Үзэх
45 Хорио цээрийн дэглэм бууруулж, хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай  2022-04-01 А/47 Үзэх
46 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-03-31 А/48 Үзэх
47 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-04-11 А/49 Үзэх
48 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай  2022-04-14 А/50 Үзэх
49 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай  2022-04-14 А/52 Үзэх
50 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай  2022-04-14 А/53 Үзэх
51 Хязгаарлалтын дэглэм цуцлах тухай 2022-04-14 А/54 Үзэх
52 Зөвшөөрөл олгох тухай  2022-04-18 А/55 Үзэх
53 Газар албадан чөлөөлөх тухай  2022-04-18 А/56 Үзэх
54 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай  2022-04-18 А/57 Үзэх
55 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай  2022-04-19 А/58 Үзэх
56 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-04-19 А/60 Үзэх
57 Дархлаажуулалтын ажил зохион байгуулах тухай  2022-04-19 А/61 Үзэх
58 Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах тухай  2022-04-20 А/62 Үзэх
59 Шууд гэрээ байгуулах тухай  2022-04-19 А/63 Үзэх
60 Малын халдварт өвчин, шимэгч тэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай  2022-04-20 А/64 Үзэх
61 Сэг, зэм устгах, ариутгал, халдваргүйтгэлийн ажил зохион байгуулах тухай  2022-04-20 А/65 Үзэх
62 Шууд гэрээ байгуулах тухай  2022-04-22 А/66 Үзэх
63 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-04-25 А/67 Үзэх
64 Ерөнхий боловсролын сургуулийн Хүүхэд хамгааллын баг байгуулах тухай 2022-04-20 А/68 Үзэх
65 Зөвлөл байгуулах тухай  2022-04-29 А/69 Үзэх
66 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай  2022-05-04 А/71 Үзэх
67 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай  2022-05-04 А/72 Үзэх
68 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-05-06 А/73 Үзэх
69 Зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай  2022-05-10 А/74 Үзэх
70 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-05-10 А/75 Үзэх
71 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-05-11 А/76 Үзэх
72 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай  2022-05-11 А/77 Үзэх
73 Урамшуулал олгох тухай  2022-05-11 А/78 Үзэх
74 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай  2022-05-13 А/79 Үзэх
75 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай  2022-05-13 А/80  
76 Газар эзэмшүүлэх тухай  2022-05-16 А/83 Үзэх
77 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай  2022-05-17 А/84 Үзэх
78 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай  2022-05-17 А/85 Үзэх
79 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай  2022-05-17 А/86 Үзэх
80 Бэлчээр чөлөөлүүлэх тухай  2022-05-18 А/87 Үзэх
81 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай  2022-05-19 А/89 Үзэх
82 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай  2022-05-19 А/90 Үзэх
83 Тээврийн хэрэгслийн албан татвар хураах, техникийн хяналтын үзлэг явуулах, жолоочийн даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-05-20 А/91 Үзэх
84 Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай  2022-05-23 А/92 Үзэх
85 Бэлчээр чөлөөлүүлэх тухай  2022-05-25 А/93 Үзэх
86 Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-05-25 А/94 Үзэх
87 Ой хээрийн түймрээс учирсан хохирлыг тооцох ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-06-06 А/95 Үзэх
88 Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай  2022-06-07 А/96 Үзэх
89 Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнийг томилох тухай  2022-06-08 А/97 Үзэх
90 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-06-10 А/98 Үзэх
91 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2022-06-13 А/99 Үзэх
92 Газар эзэмших эрх олгох тухай  2022-06-13 А/100 Үзэх
93 Газар эзэмших эрх олгох тухай  2022-06-13 А/101 Үзэх
94 Хөрөнгө зарцуулах тухай 

2022-06-13

А/102 Үзэх
95 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-06-16 А/103 Үзэх
96 Төсвийн хуваарь шинэчлэн батлах тухай  2022-06-16 А/104 Үзэх
97 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай  2022-06-21 А/105 Үзэх
98 Хорио цээр тогтоох тухай  2022-06-21 А/106 Үзэх
99 Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай  2022-06-24 А/107 Үзэх
100 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-06-27 А/108 Үзэх
101 Газар ашиглуулах тухай  2022-06-27 А/109 Үзэх
102 Баяр наадам зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-06-28 А/110 Үзэх
103 Газар эзэмших эрх олгох туха  2022-07-01 А/111 Үзэх
104 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-07-04 А/112 Үзэх
105 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай  2022-07-05 А/113 Үзэх
106 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай  2022-07-05 А/114 Үзэх
107 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-07-08 А/115 Үзэх
108 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-07-08 А/116 Үзэх
109 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-07-19 А/119 Үзэх
110 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-07-19 А/120 Үзэх
111 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-07-22 А/121 Үзэх
112 Бэлчээрийн фотомониторинг хийх тухай  2022-08-01 А/123 Үзэх
113 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-08-04 А/124 Үзэх
114 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах тухай  2022-08-19 А/125 Үзэх
115 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-08-26 А/126 Үзэх
116 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай  2022-08-30 А/127 Үзэх
117 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2022-08-30 А/128 Үзэх
118 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-08-31 А/129 Үзэх
119 Шууд гэрээ байгуулах тухай  2022-08-31 А/130 Үзэх
120 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-09-02 А/131 Үзэх
121 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай  2022-09-02 А/132 Үзэх
122 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай  2022-09-03 А/133 Үзэх
123 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай  2022-09-02 А/134 Үзэх
124 Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай  2022-09-05 А/136 Үзэх
125 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-09-12 А/137 Үзэх
126 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-09-14 А/138 Үзэх
127 Дархлаажуулалтын ажил зохион байгуулах тухай  2022-09-19 А/139 Үзэх
128 Ерөнхий боловсролын сургуулийн Хүүхэд хамгааллын багийг шинэчлэн байгуулах тухай  2022-09-20 А/141 Үзэх
129 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай  2022-09-20 А/142 Үзэх
130 Газар эзэмших эрх олгох тухай  2022-09-20 А/143 Үзэх
131 Цусан халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх өргөн туршилтын дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай  2022-09-22 А/149 Үзэх
132 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-09-21 А/150 Үзэх
133 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-09-27 А/151 Үзэх
134 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-09-27 А/152 Үзэх
135 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-09-27 А/153 Үзэх
136 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-09-29 А/154 Үзэх
137 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай  2022-09-29 А/155 Үзэх
138 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай  2022-09-29 А/156 Үзэх
139 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай  2022-09-29 А/157 Үзэх
140 Цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай  2022-09-29 А/158 Үзэх
141 Буцалтгүй тусламж тухай  2022-10-03 А/159 Үзэх
142 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-10-04 А/160 Үзэх
143 Архи, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг түр хориглох тухай 2022-10-06 А/162 Үзэх
144 Худаг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-10-07 А/163 Үзэх
145 Ой, хээрийн түймрээс учирсан хохирлыг тооцох ажлын хэсэг байгуулах тухай   2022-10-10 А/164 Үзэх
146 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай  2022-10-14 А/165 Үзэх
147 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай  2022-10-14 А/166 Үзэх
148 Шууд гэрээ байгуулах тухай  2022-10-18 А/167 Үзэх
149 Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай  2022-10-19 А/168 Үзэх
150 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-10-19 А/169 Үзэх
151 Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай  2022-10-27 А/170 Үзэх
152  Мод бэлтгэх зөвшөөрөл олгох тухай  2022-11-03 А/172 Үзэх
153 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай  2022-11-03 А/173 Үзэх
154 Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай  2022-11-03 А/174 Үзэх
155 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай  2022-11-03 А/175 Үзэх
156 Шууд гэрээ байгуулах тухай  2022-11-03 А/176 Үзэх
157 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-11-08 А/177 Үзэх
158 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-11-09 А/178 Үзэх
159 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай  2022-11-14 А/179 Үзэх
160 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах 2022-11-14 А/180 Үзэх
161 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах 2022-11-14 А/181 Үзэх
162 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2022-11-14 А/182 Үзэх
163 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай  2022-11-14 А/183 Үзэх
164 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-11-14 А/184 Үзэх
165 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-11-14 А/185 Үзэх
166 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-11-14 А/186 Үзэх
167 Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2022-11-15 А/188 Үзэх
168 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2022-11-18 А/189 Үзэх
169 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-11-21 А/190 Үзэх
170 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022-11-21 А/191 Үзэх
171 Мал мах-2022 нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2022-11-21 А/192 Үзэх
172 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-11-23 А/193 Үзэх
173 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022-11-28 А/194 Үзэх
174 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-12-05 А/195 Үзэх
175 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2022-12-06 А/196 Үзэх
176 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-12-07 А/197 Үзэх
177 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022-12-07 А/198 Үзэх
178 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2022-12-15 А/199 Үзэх
179 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай  2022-12-15 А/200 Үзэх
180 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай  2022-12-15 А/201 Үзэх
181 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2022-12-15 А/202 Үзэх
182 Мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хориглох тухай  2022-12-15 А/203 Үзэх
183 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-12-16 А/204 Үзэх
184 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-12-16 А/205 Үзэх
185 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2022-12-20 А/207 Үзэх
186 Газар өмчлөх эрх хүчингүй болгох тухай  2022-12-23 А/211 Үзэх