card

БАТ-ӨЛЗИЙ СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2021 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ