card

Бат-Өлзий сумын Засаг даргын 2020 оны захирамж

Захирамжийн нэр Батлагдсан огноо Дугаар Татаж үзэх
1 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2020-01-10 А/01 ҮЗЭХ
2 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-01-10 А/02 ҮЗЭХ
3 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-01-13 А/03 ҮЗЭХ
4 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-01-15 А/04 ҮЗЭХ
5 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-15 А/05 ҮЗЭХ
6 Мод бэлтгэх зөвшөөрөл олгох тухай 2020-01-17 А/07 ҮЗЭХ
7 Цэргийн тоо бүртгэл явуулах тухай 2020-01-15 А/08 ҮЗЭХ
8 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-01-23 А/09 ҮЗЭХ
9 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-01-23 А/10 ҮЗЭХ
10 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-01-23 А/11 ҮЗЭХ
11 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-01-23 А/12 ҮЗЭХ
12 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-01-23 А/13 ҮЗЭХ
13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-01-23 А/14 ҮЗЭХ
14

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2020-01-23 А/15 ҮЗЭХ
15 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-01-24 А/17 ҮЗЭХ
16 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2020-01-24 А/18 ҮЗЭХ
17 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2020-01-24 А/19 ҮЗЭХ
18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-29 А/21 ҮЗЭХ
19 Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 2020-01-29 А/22 ҮЗЭХ
20 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2020-01-30 А/23 ҮЗЭХ
21 Томуу, томуу төст өвчний тархалтыг бууруулах, шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай 2020-01-30 А/24 ҮЗЭХ
22 Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2020-02-03 А/25 ҮЗЭХ
23 Сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай 2020-02-05 А/26 ҮЗЭХ
24 Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 2020-02-06 А/27 ҮЗЭХ
25 Газар эзэмшүүлэх тухай 2020-02-07 А/28 ҮЗЭХ
26 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-02-07 А/29 ҮЗЭХ
27 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2020-02-07 А/30 ҮЗЭХ
28 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2020-02-07 А/31 ҮЗЭХ
29 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-07 а/32 ҮЗЭХ
30 Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 2020-02-07 а/33 ҮЗЭХ
31 Төвсийн хуваарь батлах тухай 2020-02-07 а/34 ҮЗЭХ
32 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2020-02-10 а/35 ҮЗЭХ
33 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-02-12 а/36 ҮЗЭХ
34 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлж, эзэмшүүлэх тухай 2020-02-12 а/37 ҮЗЭХ
35 Газар эзэмшүүлэх тухай 2020-02-12 а/38 ҮЗЭХ
36 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжүүлэх тухай 2020-02-15 а/39 ҮЗЭХ
37 Газар ашиглуулах тухай 2020-02-17 а/40 ҮЗЭХ
38 Газар өмчлөх эрх хүчингүй болгох тухай 2020-02-17 а/41 ҮЗЭХ
39 Шуурхай штаб байгуулах тухай 2020-02-15 а/43 ҮЗЭХ
40 Сар шинийн баярын үеэр авах арга хэмжээний тухай 2020-02-21 а/44 ҮЗЭХ
41 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-21 а/45 ҮЗЭХ
42 Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2020-02-26 а/46 ҮЗЭХ
43 Коронавируст /Ковид-19/ өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-03-03 а/47 ҮЗЭХ
44 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-03-03 а/48 ҮЗЭХ
45 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-03-06 а/49 ҮЗЭХ
46 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2020-03-06 а/50 ҮЗЭХ
47 Коронавируст /Ковид-19/ халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай 2020-03-10 а/51 ҮЗЭХ
48 Шуурхай хариу арга хэмжээний баг томилох тухай 2020-03-11 а/52 ҮЗЭХ
49 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-03-16 а/53 ҮЗЭХ
50 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-03-27 а/55 ҮЗЭХ
51 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-03-27 а/56 ҮЗЭХ
52 Сэг зэм устгал, ариутгал халдваргүйтгэлийн ажил зохион байгуулах тухай 2020-03-30 а/57 ҮЗЭХ
53 Ажлын тусгай горимд шилжүүлэх тухай 2020-03-30 а/58 ҮЗЭХ
54 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-03-31 а/59 ҮЗЭХ
55 Коронавируст /Ковид-19/ өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-03-31 а/60 ҮЗЭХ
56 Газар эзэмшүүлэх тухай 2020-04-07 а/61 ҮЗЭХ
57 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2020-04-07 а/62 ҮЗЭХ
58 Зөвлөл байгуулах тухай 2020-04-07 а/63 ҮЗЭХ
59 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай /Хог булшлах/ 2020-04-07 а/64 ҮЗЭХ
60 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай /Талон 1.2-р багц/ 2020-04-07 а/65 ҮЗЭХ
61 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-04-14 а/66 ҮЗЭХ
62 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай /ЗДТГ-ын шатахуун/ 2020-04-14 а/67 ҮЗЭХ
63 Сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай 2020-04-15 а/68 ҮЗЭХ
64 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай /Хог цэвэрлэгээ/ 2020-04-17 а/69 ҮЗЭХ
65 Сумын төвийн хогийн цэгийн талбайн хогийг цэвэрлэх, булшлах ажилд хяналт  тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-04-20 а/70 ҮЗЭХ
66 Зоонозын өвчнөөс нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах салбар зөвлөл байгуулах тухай 2020-04-20 а/71 ҮЗЭХ
67 Малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2020-04-20 а/72 ҮЗЭХ
68 Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл байгуулах тухай 2020-04-21 а/72 ҮЗЭХ
69 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай /ЭМТ-ийн шатахуун/ 2020-04-20 а/73 ҮЗЭХ
70 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-04-20 а/74 ҮЗЭХ
71 Асран хамгаалагч тогтоох тухай 2020-04-27 а/75 ҮЗЭХ
72 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай /хогийн цэг/ 2020-05-04 а/76 ҮЗЭХ
73 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-11 а/77 ҮЗЭХ
74 Тээврийн хэрэгслийн албан татвар хураах, техникийн хяналтын үзлэг явуулах, жолоочийн даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-11 а/78 ҮЗЭХ
75 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-05-11 а/79 ҮЗЭХ
76 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай /Дотуур байрны хоол/ 2020-05-11 а/80 ҮЗЭХ
77 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай /Үдийн цай/ 2020-05-11 а/81 ҮЗЭХ
78 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай /Үдийн цай/ 2020-05-11 а/82 ҮЗЭХ
79 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-05-11 а/83 ҮЗЭХ
80 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай /ЕБС-ийн дотуур байрны хүүхдийн хоол/ 2020-05-11 а/84 ҮЗЭХ
81 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-05-12 а/85 ҮЗЭХ
82 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-05-12 а/86 ҮЗЭХ
83 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-12 а/87 ҮЗЭХ
84 Коронавируст халдварын сэжигтэй болон магадлал батлагдсан тохниолдолд ажиллах арга хэмжээний тухай 2020-05-13 а/88 ҮЗЭХ
85 Зөвлөл байгуулах тухай 2020-05-13 а/88 ҮЗЭХ
86 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-05-14 а/89 ҮЗЭХ
87 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Мал эмнэлгийн барилга/ 2020-05-18 а/90 ҮЗЭХ
88 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-05-20 а/92 ҮЗЭХ
89 Хагас жилийн мал тооллогын түүвэр судалгаа явуулах тухай 2020-05-22 а/93 ҮЗЭХ
90 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай /Талон 3-р багц/ 2020-05-22 а/94 ҮЗЭХ
91 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Хаяг шалгах/ 2020-05-22 а/95 ҮЗЭХ
92 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-22 а/96 ҮЗЭХ
93 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-28 а/97 ҮЗЭХ
94 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Хогны машин/ 2020-06-02 а/98  
95 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /гүнийн худаг/ 2020-06-02 а/99  
96 Өвөлжөө, хаваржааны бэлчээрийг малаас чөлөөлөх тухай 2020-06-02 а/100  
97 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-06-03 а/101  
98 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2020-06-03 а/102  

-