Бат-Өлзий сумын Засаг даргын 2019 оны захирамжууд

Захирамжийн нэр Дугаар Батлагдсан огноо Татаж үзэх
1 2019 оны төсвийн хуваарь батлах тухай А/5 2019-01-24 ҮЗЭХ
2 Мод бэлтгэх зөвшөөрөл олгох тухай А/6 2019-01-24 ҮЗЭХ
3 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай А/7 2019-01-25 ҮЗЭХ
4 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай А/8 2019-01-25 ҮЗЭХ
5 Хөрөнгө зарцуулах тухай А/9 2019-01-30 ҮЗЭХ
6 Сар шинийн баярын үеэр авах арга хэмжээний тухай А/10 2019-01-31 ҮЗЭХ
7 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/11 2019-01-31 ҮЗЭХ
8 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/12 2019-01-31 ҮЗЭХ
9 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/13 2019-01-31 ҮЗЭХ
10 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/14 2019-01-31 ҮЗЭХ
11 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/15 2019-01-31 ҮЗЭХ
12 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/16 2019-01-31 ҮЗЭХ
13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/17 2019-01-31 ҮЗЭХ
14 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай А/18 2019-02-01 ҮЗЭХ