card

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ТАЛААРХ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ, ЖУРАМ

1. Хоршооны тухай хууль

2. Хоршоо хөгжүүлэх сангийн журам

3.Хоршоо хөгжүүлэх сангаас 2022 онд зээл олгосон шийдвэр

 

 • Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэдийн үйл ажиллагааны чиглэл 2021 онд
 •   Бат-Өлзий сум хөгжүүлэх сангаас 2021 оны эхний 7 сарын мэдээ
        2021 оны 11 сарын 22
  Үйл ажиллагааны чиглэл Зээлдэгчийн тоо Нийт зээлийн хэмжээ
  1 Зөгийн аж ахуй 1                5,000,000.00
  2 Эрчимжсэн аж ахуй 2                7,000,000.00
  3 Ногоон тэжээл тариалах 2              10,000,000.00
  4 Монгол гутал 1                5,000,000.00
  5 Монгол дээл, хувцас 1                3,000,000.00
  6 Гэрийн мод үйлдвэрлэл 1                5,000,000.00
  7 Евро хашаа үйлдвэрлэл 1                4,000,000.00
  8 Чацаргана тариах 1                4,000,000.00
  9 Хэрчисэн гурил 1                3,000,000.00
  10 Нэхий элдэх 1                3,000,000.00
  нийт 12              49,000,000.00