card

Бат-Өлзий сумын сул орон тооны зарын мэдээлэл-2022

Зарлагдсан ажлын байрны нэр Албан тушаалын ангилал Шалгалтын бүртгэл Шалгалт авах өдөр Дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах
1. Эрүүл мэндийн төвийн дарга Төрийн үйлчилгээ 2022-03-09 09:00-с 2022-03-10 10:00 2022-03-17 09:00 Энд дарж харна уу
2. Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн Төрийн захиргаа ТЗ-3

2022-03-01 09:00-с 2022-03-02 17:00

2022-03-10 09:00 ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ
3. Газрын даамал Төрийн захиргаа ТЗ-5 2022-03-01 09:00-с 2022-03-02 17:00 2022-03-10 09:00 ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ
4. Нийгмийн даатгалын байцаагч Төрийн захиргаа ТЗ-5 2022-03-01 09:00-с 2022-03-02 17:00 2022-03-10 09:00 ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ/-2023

Зарлагдсан ажлын байрны нэр Албан тушаалын ангилал Шалгалтын бүртгэл Шалгалт авах өдөр Дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах
1. Эрүүл мэндийн төвийн дарга Төрийн үйлчилгээ

2023.09.19 09:00-с 2023.10.02 17:00

2023.10.11 09:00-с 2023.10.11 17:00 ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ
2. Соёлын төвийн дарга Төрийн үйлчилгээ 2023.09.19 09:00-с 2023.10.02 17:00 2023.10.11 09:00-с 2023.10.11 17:00 ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ