card

            Монгол Улсын хууль тогтоомж, Засгын газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх болон сумын Засаг дарга, иргэдийн Төлөөлөгчидийн Хурлын бодлого, шийдвэрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгэм төрийн захиргааны байгууллагын стратегийн төлөвлөлт, бодлогын удирдамжаар хангах, хөтөлбөр төсөл боловсруулах, тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ /мониторинг/ хийх, үнэлгээ өгөх, холбогдох арга хэмжээг зохицуулах үйл ажиллагааг эрхэлнэ. Засаг даргын дэргэдэх тасаг, албад нь Тамгын газраас боловсруулж, Засаг даргын шийдвэрлэсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиг үүргийг хүлээнэ.

            Тамгын газар нь стратегийн төлөвлөгөө, бодлогын удирдамжийн хэрэгжилт, хөтөлбөр, төслийн биелэлт зэргийг Засаг даргын дэргэдэх тасаг, алба, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжид хэрхэн хэрэгжиж байгааг хянах, шалгах, зохицуулах, чиглэл өгөх, мэдээлэл авах  зэрэг эрхтэйгээс гадна дээрх байгууллагаар дамжуулан мэдээлийг цуглуулж хяналт шинжилгээ хийх дүгнэлт гаргах үүрэгтэй ажиллана. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээ, төрийн захиргааны албан хаагчдийн ажлын байр /албан тушаал/-ын тодорхойлолтод тус тус тусгаж хэрэгжүүлнэ.

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН БҮТЭЦ ОРОН ТООНД ХАМААРАХ АЛБАН ХААГЧИД

         

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

        Б.Янжиндулам

И-мэйл хаяг: yanjindulam.b@ov.gov.mn

Утас:9975-9238

Албан тушаалын тодорхойлолт:

 

 

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

               Г.Цэрэндулам

И-мэйл хаяг: tserendulam.g@ov.gov.mn

     Утас:9906-1425

Албан тушаалын тодорхойлолт: Үзэх

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтны ажлыг түр орлон гүйцэтгэгч 

Д.Доржханд

И-мэйл хаяг: ddorjhand9@gmail.com

Утас: 80424292

 

Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн

              Г.Доржханд

И-мэйл хаяг: dorjkhand.g@ov.gov.mn

             Утас:9953-8478

Албан тушаалын тодорхойлолт:

Нийгмийн ажилтан

         Б.Орбиш

И-мэйл хаяг: orbish.b@ov.gov.mn

             Утас: 99123397

Албан тушаалын тодорхойлолт: Үзэх

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

             Г.Сарантуяа

И-мэйл хаяг: sarantuya.g@ov.gov.mn

          Утас: 99757679

Албан тушаалын тодорхойлолт: Үзэх

Бэлчээрийн менежмент, газар тариалангийн  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

         Н.Түвшин

  И-мэйл хаяг: tuvhsin.n@ov.gov.mn

      Утас:99934820

Албан тушаалын тодорхойлолт: Үзэх

Хүнс, Жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

        Э.Бадамханд

   И-мэйл хаяг: badamkhand.e@ov.gov.mn

   Утас: 99442222

   Албан тушаалын тодорхойлолт: Үзэх

Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

     Э.Буянтогтох

   И-мэйл хаяг: buyantogtokh.e@ov.gov.mn

   Утас: 99919748

   Албан тушаалын тодорхойлолт: Үзэх

     

 Нярав 

  Г.Бүд

Утас: 99474671

Үйлчлэгч 

Д.Баяржаргал

И-мэйл хаяг:

  Утас: 86678583

Жолооч

М.Бат-Өлзий

 Утас: 80251920

САНХҮҮГИЙН АЛБА
   

Санхүүгийн албаны дарга, Ерөнхий нягтлан бодогч

              О.Отгонтуяа  

  И-мэйл хаяг: otgontuya.o@ov.gov.mn

  Утас: 99991379

Албан тушаалын тодорхойлолт: Үзэх

  

Төсөв, төрийн сангийн мэргжилтэн

                   Э.Дашдулам

 И-мэйл хаяг: dashdulam.e@ov.gov.mn

Утас: 95118050

Албан тушаалын тодорхойлолт: Үзэх

Нягтлан бодогч

Ч.Батдулам

   Утас: 99411299

 И-мэйл хаяг: batdulam.ch@ov.gov.mn

Албан тушаалын тодорхойлолт: Үзэх

  

Татварын Улсын байцаагч  Н.Батсайхан

Утас: 99191940

И-мэйл хаяг: 

Албан тушаалын тодорхойлолт:

БАГИЙН ЗАХИРГАА
    

1-р багийн Засаг дарга

     Ж.Нямтогтох

Утас: 99337789

И-мэйл хаяг:

Албан тушаалын тодорхойлолт: Үзэх

  

2-р багийн Засаг дарга

    Д.Бямбасүрэн

Утас: 95295439

И-мэйл хаяг:

Албан тушаалын тодорхойлолт: Үзэх

   

3-р багийн Засаг дарга

     С.Төмөр

Утас: 99690461

И-мэйл хаяг:

Албан тушаалын тодорхойлолт:  Үзэх

  

4-р багийн Засаг дарга

     Г.Пүрэвтогтох

Утас: 95710934

И-мэйл хаяг:

Албан тушаалын тодорхойлолт: Үзэх

    

5-р багийн Засаг дарга

     Г.Бямбагарав

Утас: 99777466

И-мэйл хаяг:

Албан тушаалын тодорхойлолт: 

    

6-р багийн Засаг дарга

     Д.Дэмиддагва

Утас: 80787743

И-мэйл хаяг:

Албан тушаалын тодорхойлолт: Үзэх

ЗДТГ-ЫН ДЭРГЭДЭХ АЛБА БОЛОН ТАСГИЙН АЛБАН ХААГЧИД
   

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн

               Н.Долгормаа

  И-мэйл хаяг: dolgormaa1980@yahoo.com

   Утас: 95774741

Албан тушаалын тодорхойлолт: 

Нийгмийн даатгалын Улсын байцаагч

                            Б.Ууганцэцэг

     И-мэйл хаяг: uugantsetseg.ba@ndaatgal.mn

                      Утас: 99021053

Албан тушаалын тодорхойлолт: Үзэх

   

Улсын бүртгэгч Ө.Гөлгөө

    И-мэйл хаяг: gulguu.1814@gmail.com

     Утас: 99691984

Албан тушаалын тодорхойлолт: 

Насан туршийн боловсролын төвийн багш,

           арга зүйч Г.Дуламдорж

И-мэйл хаяг: dgbhappy.99@gmail.com

          Утас: 99152814

  

Газрын даамал И.Маралмаа

        Утас: 88645162

   И-мэйл хаяг:maralmaa481@gmail.com

Албан тушаалын тодорхойлолт: Үзэх

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСАГ

МЭТасгийн улсын байцаагч

              П.Аюушжав

  И-мэйл хаяг: hand_2013a@yahoo.com

  Утас: 94045352

Албан тушаалын тодорхойлолт: Үзэх

  

МЭТасгийн тархвар зүйч:  Р.Даваасүрэн

   И-мэйл хаяг: dawka2016d@yahoo.com

   Утас: 95887128

Албан тушаалын тодорхойлолт: Үзэх